I'd do the stars with you any time

posted on 02 Aug 2008 22:12 by kinjamar

อาจจะไม่มีคนใดในโลกที่พอจะช่วยคุณให้สบายใจในบางเวลา บางทีก็อาจจะไม่อยากคิดอะไร หรือบางที บางที และบางที ไม่ว่าจะทีไหน ๆ ก็ยังมีอีกหลายคนที่พร้อมจะทำเพื่อคุณ ไม่ว่าจะรู้สึกดีใจ เสียใจ มีคนอีกหลายคนพร้อมจะร่วมรับความรู้สึกนั้น ๆ ไปด้วยเสมอ

แล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปเสมอ

รัก
ฝัน

::

I can't do the talk, like the talk on the TV
And I can't do a love song, like the way it's meant to be
I can't do everything, but I'd do anything for you
I can't do anything except be in love with you

จากท่อนหนึ่งของเพลง Romeo and Juliet ของวง The Killers เคยได้ยินเพลงของวงนี้มานานแล้ว พึ่งจะได้ฟังเต็ม ๆ เมื่อวานนี้เอง

Comment

Comment:

Tweet